مسابقات قهرمانی جهان هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. پیش از این قرار بود، این رقابت‌ها اکتبر ۲۰۲۱ (مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شود که با توجه به شیوع ویروس کرونا تاریخ برگزاری به آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ماه ۱۴۰۱) موکول شد و هم اکنون برای یکبار دیگر به تعویق افتاد.

رقابت‌های جهانی، G۱۴ است و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۱۴۰، ۸۴ و ۵۰.۴۰ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق می‌گیرد.