در روز‌های اخیر، فایتر نوظهور یو اف سی‌ حمزت چیمائف در توییتر خطاب به سه مبارز حال و سابق سازمان یو اف سی‌ نوشت: 

(خطاب به لزنر) بیا فایت کنیم تا وقتیکه یکیمون از قفس خارج شه. 

(خطاب به کورمیر) دی سی‌ برادر بیا یه مسابقه‌ی کشتی‌ داشته باشیم چی‌ فکر میکنی‌؟ (شکلک)

(خطاب به کاوینگتون) بیا بام فایت ترسو، قلبتو از بدنت جدا می‌کنم (عکس دل، خون و تابوت). با پلیس تماس بگیر چون دارم میام سراغت. تو نماینده‌ی آمریکا نیستی‌ بلکه من اون رو نمایندگی می‌کنم. تو نماد و نماینده‌ی ترسوهایی.