به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ، بر اساس جلسه هیات رییسه کمیته بین المللی المپیک در لوزان سوییس سامبو بعنوان عضو کامل توسط IOC مورد شناسایی قرار گرفت.

مهمترین گام و تلاش برای تمامی فدراسیونهای بین المللی مرحله IOC recognation است تا زیر نظر کمیته بین المللی المپیک فعالیت نمایند و برای ورود به برنامه اصلی بازی ها آماده شوند.

لازم به ذکر است رشته های آیکیدو و سومو که در ایران زیر نظر فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی فعالیت دارند نیز در سنوات قبل به عضویت کامل کمیته بین المللی المپیک در آمده بودند.