بن اسکرن در مسابقه‌ی آخر خود در مقابل جیک پال و در راند اول شکست خورد. اسکرن در مورد جیک پال که به زودی در مقابل تایرون وودلی قرار خواهد گرفت در صحبتی‌ با اتی ام زی گفت: 

هنوز من باور ندارم که جیک پال بوکسور بزرگیه. اون به من یه ضربه‌ی خیلی‌ خوب زد اما اینشکلی نبود که بگیم ۶ راند من داشتم ازش کتک میخوردم. اون محکم میزنه، فکر می‌کنم که باید تحسینش کنم برای این. یه چیزی بتون میگم، اگه اون تایرون وودلی رو شکست بده، احتمالا من حس خیلی‌ بهتری پیدا می‌کنم در مورد اون اتفاقی که برام افتاد چون فکر می‌کنم وودلی کارش خیلی‌ درسته. البته فکر نمیکنم که وودلی ببازه. 

پیام بن اسکرن به تایرون وولدی: 

بزن دهنشو صاف کن.