در صحبتی‌ با‌ ام ام‌ ای جانکی بلال محمد فایتر ۳۲ ساله‌ی دسته‌ی ولترویت با رکورد ۱۹-۳، از نفرت خود از کولبی کاوینگتون مدعی قهرمانی این دسته صحبت کرد. 

من بیشترین مسابقه‌ای رو که میخوام در مقابل کولبی کاوینگتونه. نفرتی که از اون دارم به مراتب بیشتر از لیون ادواردزه. مسلما میخوام دوباره با ادواردز هم بازی کنم چون اون مسابقه اونشکلی تموم شد اما بازی با کولبی یه چیز دیگست. هنوز نمیفهمم که چرا کولبی تایتل شات گرفته. آره، مسابقه‌ی خیلی‌ خوبی‌ بود اما تو فکت شکست و بعد از اون فایت تاحالا بیرون نشسته بودی. من از اون بازی که در استرالیا در مقابل تیم مینز دادم تاحالا چندین بار کولبی رو به چالش کشوندم (سال ۲۰۱۷). همیشه میخواستم باش بازی کنم. در آخرین بازیم نشون دادم که می‌تونم تیک داون دیفنس داشته باشم و این نشون میده که این بازی میتونی‌ مچ آپ خیلی‌ خوبی‌ باشه.