دانا وایت در یکی‌ از صحبتهای اخیر خود گفته بود کسی‌ به غیر از نیل مگنی خواهان مبارزه در مقابل حمزت چیمائف نیست. او در ادامه گفت که مگنی یکی‌ از معدود کسانیست که در مقابل هر فایتری مبارزه می‌کند. بلال محمد دیگر مبارز دسته‌ی ولترویت پس از پیروزی خود در مقابل استیفن تامپسن و صعود بعد رتبه‌ی پنجم رنکینگ این دسته با انتشار عکس و پیامی حمزت چیمائف که در جایگاه یازدهم این رنکینگ قرار دارد را به چالش کشید. او خطاب به دانا وایت، ‌شان شلبی و یو اف سی‌ نوشت: 

فقط مکان این مبارزه رو به من بگید.