پاتریسیو پیتبول (۴ – ۳۲) قهرمان سبک وزن و پر وزن بلاتور یکشنبه صبح در فینال رقابت های ”فدر ویت گرند پری“ به مصاف ای جی مکی (۰ – ۱۷) می رود. عثمان نورماگومدوف (۰ – ۱۲) پسر عموی حبیب نورماگومدوف نیز در این مسابقات با مانی مورو (۶ – ۱۲) روبرو خواهد شد.

مسابقات رویداد بلاتور ۲۶۳:

کارت اصلی: یکشنبه صبح ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران. یکشنبه صبح ساعت ۰۳:۰۰ به وقت اروپا.

فایت پیتبول – مکی: حدود ساعت ۰۷:۳۰ به وقت ایران. یکشنبه صبح حدود ساعت ۰۵:۰۰ به وقت اروپا.