رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی گفت: دوره داوری و استاژ فنی هنرهای رزمی ترکیبی(MMA) با حضور مدرسین هلندی به مدت یک روز در مشهد برگزار شد و شرکت کنندگان، از این دوره رضایت کامل داشتند.