به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، این فدراسیون در نظر دارد، کارگاه دانش افزایی نوبت تیر ماه را که دارای ۲۵ امتیاز است برگزار کند.

این کارگاه پیش نیاز ارتقای مربیگری درجه ۳ به ۲ و درجه ۲ به ۱ و تمدید است (گذراندن سه کارگاه و کسب مجموع ۷۵ امتیاز الزامی است.)

 ثبت نام تا  ۱۵ تیر ماه ادامه دارد، جهت ثبت نام باید اطلاعات کامل شامل (نام ، نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر به همراه فیش واریزی به شماره کارت فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۷۶۳۳۶۰۱  بانک تجارت را به شماره ۰۹۳۷۳۸۷۰۳۸۸ از طریق تلگرام ارسال کنید.لازم به ذکر است، مبلغ برای ثبت نام در کارگاه ۲۰۰ هزار تومان است و تمامی اطلاعات فقط باید از طریق تلگرام ارسال گردد، در غیر این صورت ثبت نام امکان پذیر نیست.