فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در نظر دارند، کارگاه دانش افزایی “شناسایی آموزشی استرس،اضطراب و برانگیختگی در ورزشکاران رزمی” را که دارای ۲۵ امتیاز است ، ۱۵ دی ماه در دو گروه آقایان و بانوان به صورت آنلاین ، برگزار کند.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت و ثبت نام در کارگاه:

🔹یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی

🔹کپی کارت بیمه ورزشی سال ۱۴۰۰ (قابل صدور و دریافت از سایت فدراسیون به نشانی www.irmaaf.ir )

🔹کپی کارت عضویت فدراسیون (قابل صدور و دریافت از سایت فدراسیون به نشانی www.irmaaf.ir )

🔹ارائه فیش واریزی به شماره کارت فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۷۶۳۳۶۰۱ – بانک تجارت

جهت ثبت نام، مدارک خود را به شماره ۰۹۳۷۳۸۷۰۳۸۸ ، ارسال کنید.

مدرس دوره : آقای رضا شادفر