فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی درنظر دارد، همزمان با ماه مبارک رمضان و آغاز هفته سلامت و با مشارکت ورزشکاران، مربیان، داوران و اعضای بزرگ جامعه رزمی کشور پویش نذرخون را برگزار نماید.