به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ رقابت های انتخابی کیک بوکسینگ هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان آذربایجان شرقی جهت شناخت نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور ، روز یکشنبه دوم آبان ماه به میزبانی سالن پوریای ولی شهرستان شبستر برگزار می شود.