به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ، مجمع عمومی سالیانه هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان قم هشتم تیر ماه، با حضور یوسف بهتری، رئیس فدراسیون و منعم مدیرکل ورزش و جوانان استان قم و اعضای مجمع برگزار شد.

در این جلسه که به خاطر شیوع ویروس کرونا، به صورت وبینار بود، ابتدا علی یزدی، رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان قم، گزارشی از عملکرد سال۹۸ و ۹۹، و همچنین گزارش مالی را ارائه کرد و درخصوص تقویم سال۱۴۰۰، توضیح داد.