به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، این فدراسیون در نظر دارد “دوره مربیگری تئوری درجه سه” در دو بخش آقایان و بانوان را به صورت آنلاین در تیر ماه برگزار نماید.

  **شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام در دوره مربیگری تئوری درجه سه:

– داشتن حداقل ۲۰ سال تمام

– یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی  و کارت پایان خدمت (آقایان) یا گواهی اشتغال به تحصیل

– ارائه فیش واریزی ۴۰۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر شرکت کننده به شماره حساب بانک تجارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۷۶۳۳۶۰۱

** شماره تماس جهت ارتباط در تلگرام و ارسال مدارک: 

۰۹۳۷۳۸۷۰۳۸۸