به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، دوره داوری کمیته کیک بوکسینگ IKF در دو گروه آقایان و بانوان با حضور کیوان سبحانی به عنوان مدرس امروز (جمعه) ۱۰ دی ماه ، با حضور ۱۲۰ شرکت کننده برگزار شد.

علی حسن زاده به عنوان ناظر فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در این دوره حضور داشت.