به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی امروز ۲۶ اردیبهشت ماه با حضور مهندس یوسف بهتری رئیس و اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.

بحث و تبادل نظر درخصوص برنامه های جاری فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی از مهمترین موضوعات جلسه امروز بود.