به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ، جلسه هم اندیشی نمایندگان بانوان رشته های تحت پوشش هیئت خراسان رضوی با حضور رحیم برگی و محبوبه سلیمی ، رئیس و نایب رئیس بانوان هیئت برگزار شد.

در این جلسه همچنین رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی از مهسا تقی زاده، نایب رئیس سابق بانوان هیئت تقدیر و تشکر شد.