جلسه هم اندیشی درباره برگزاری اولین المپیاد استعدادهای برتر فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی امروز به ریاست همایون خرم نایب رئیس فدراسیون و با حضور علی صدیقی سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی و اعضای ستاد برگزاری المپیاد امروز ۱۳ دی ماه برگزار شد.