به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، کارگاه آموزشی تخصصی امور مالی هیئتها و حقوق ورزشی توسط کمیته آموزش هیئت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران برگزار شد.

هدف از برگزاری این کارگاه، ارتقای دانش و توانمندی روسا و نواب رئیس هیئت بود.

لازم به ذکر است، رفیعی به عنوان مدرس در دوره آموزشی امور مالی هیئتها حضور داشت و کارگاه آموزشی حقوق ورزشی نیز با مدرسی  هوشمند ، وکیل پایه یک دادگستری ، به صورت آنلاین برگزار شد.