به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ اولین دوره آزمون کمربند، داوری و استاژ فنی کمیته جوجیتسو برزیلی (BJJ) و کوبودو به میزبانی تهران ، روز پنجشبه ۲۵ آذر ماه در سالن ورزشی بافت آزادی با حضور بیش از ۱۸۰ شرکت کننده در دو گروه آقایان و بانوان برگزار شد.

اکرم فراهانی، مهدی بهتری وسلیمان مهدیزاده به عنوان ناظر فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در این دوره حضور داشتند.