به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ اولین جلسه کمیته فنی فدراسیون در سال ۱۴۰۰ امروز ۲۴ خرداد ماه در دفتر فدراسبون با حضور علیرضا نصیری، سرپرست دبیری فدراسیون، برگزار شد.

در این جلسه سلیمان مهدی زاده ، حمیدرضا پارسی منش، رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی اصفهان و سرپرست گروه اسپرت کماندو، وحید اسحاقی مسئول کمیته امور استانها، یاشار میردامادی مدیر تیم های ملی و مسئول کمیته مسابقات، مسعود هاشمی رئیس کمیته آموزش و صدور احکام فدراسیون ، از اعضای کمیته فنی حضور داشتند.