به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ اولین جلسه هیئت رئیسه هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی با حضور رحیم برگی رئیس هیئت و وحید اسحاقی صدر هیئت رئیسه و دیگر اعضا ، روز سه شنبه ۱۶ شهریور ماه برگزار شد.

در این جلسه ، مصوبات اولیه هیئت مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا به تصویب رسید.