برندون مورنو امروز در مسابقات یو اف سی ۲۶۳ با عملکردی قاطعانه دیویسون فیگوردو را شکست داد و قهرمان جدید فلای ویت یو اف سی شد. مورنو در راند سوم فیگوردو را از طریق سابمیشن (ریر نیکد چوک) متوقف کرد و اولین قهرمان مکزیکی تاریخ یو اف سی شد.