فایتر سابق دسته‌ی سنگین وزن یو اف سی‌ برندن شاب، در برنامه‌ی خود در مورد آینده‌ی فرانسیس انگانو در سازمان یو اف سی‌ گفت: 

یادتونه وقتی‌ هورتا مغرور شد، یادتونه چه اتفاقی افتاد؟ یادتونه توی مین ایونت فایت نایت بودش (مسابقه‌ی اصلی‌) و صحبت پی پر ویو بودش و اینها؟ اونها گفتن (یو اف سی‌) هیچ مشکلی نیست. الان کاری که می‌کنیم اینه که کنارت میذاریم. میخوای ۲ مسابقه‌ی آخرت رو انجام بدی که هر جا خواستی‌ بری؟ هیچ مشکلی‌ نیست. این به برند ما آسیب میزنه پس تو که سوار موشکی ما کبریتش رو می‌زنیم. تو قرار نیست به اون ستاره‌ی بزرگی‌ که تو فکرش هستی‌ برسی‌. ما تمام اون سوخت موشک رو خالی‌ می‌کنیم و نیمکت نشینت می‌کنیم که دیگه مطرح نباشی‌. اونوقت وقتی‌ که قراره مسابقه بدی ما تو رو میذاریم توی کارت مقدماتی (پرلیمس) و به تو بدترین مچ آپ رو میدیم، موفق باشی‌! این راجر هورتا رو نابود کرد! بعد از اون دیگه کسی‌ چیزی در مورد اون نشنید. اون رفت بلاتور، بعدش وان چمپیونشیپ. انگانو ۳۵ سالشه. سال ۲۰۲۱ یه مسابقه داد و در اوجشه. در سال ۲۰۲۰ هم یه مسابقه داد. اوضاع اینشکلی میشه وقتی‌ میگی‌ هی‌ من پول بیشتری میخوام، یعنی‌ یه مسابقه در سال.