به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه کارگروه تشخیص عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن به منظور بررسی آیین نامه آن امروز با حضور محسن آشوری سرپرست نایب رئیسی، وحید مومنی دبیر و اشرف امینی نایب رئیس بانوان فدراسیون برگزار شد.

در این‌ جلسه نیازمندی ها و دغدغه های هر کمیته در راستای بررسی و تدوین آیین نامه مربوط بحث و گفت و گو گردید و مقرر شد اعضای حاضر در جلسه برابر شرح وظایف محوله نسبت آماده سازی چالش ها و مشکلات پیش رو اقدام‌ نمایند.

از اهداف این‌ کارگروه می توان به اجرای بخشی از ماده دو اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مرتبط با این آئین نامه، حمایت از حقوق افراد ذینفع در وقوع حادثه و حیثیت جامعه کاراته، تلاش برای ممانعت از تضییع حقوق افراد و جامعه کاراته اشاره کرد.

در این جلسه محمد علی زمانی رئیس کمیته قوانین و تدوین آیین نامه ها، ابوالقاسم پایدار رئیس کمیته بازرسی و رسیدگی به شکایات، سعید خرمی سرپرست سازمان لیگ و مسابقات، محمد بهرامی رئیس کمیته مربیان، یوسف گرشاسبی رئیس کمیته آموزش، ابراهیم توپا اسفندیاری و علی بیرانوند کارشناسان حقوقی نیز حضور داشتند.