حریف بعدی گگارد موساسی (۷ – ۴۷) مشخص شد. موساسی بیست و دوم مرداد ماه برای دفاع از کمربند قهرمانی میان وزن بلاتور به مصاف جان سالتر (۴ – ۱۸) می رود (Aug 13).