یک مبارزه دیدنی در دسته سنگین وزن یو اف سی به کارت یو اف سی ۲۷۱ اضافه شد. دریک لوییس (۶ – ۲۸) و تای توییوازا (۳ – ۱۴) دوازدهم فوریه در ایالت تگزاس به مصاف هم می روند (بیست و سوم بهمن، منبع: ام ام ای جانکی).

آدسانیا – ویتیکر، کنونیر – برانسون و حقپرست – گرین از دیگر مبارزات این رویداد هستند.