به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ از آنجا که تمامی استعلامات مرتبط با احکام فدراسیون به واسطه QR مندرج در احکام است و این مهم تنها از طریق ثبت نام و اخذ کارت های فدراسیون در سایت انجام می پذیرد. از سوی دیگر ارزیابی رشته های تحت پوشش فدراسیون و هیئت های استانی با معیار تعداد دریافت کارت های عضویت سنجیده می شود، فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی فهرست اسامی رشته هایی که تاکنون کارت عضویت دریافت کرده اند را برای دومین بار منتشر کرد.

لازم به ذکر است، متقاضیان برای دریافت کارت عضویت، هم اکنون می‌توانند در سایت فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، ثبت نام کنند. داشتن این کارت برای تمام رزمی کاران ، مربیان و داوران و… الزامی است.