جلسه هم اندیشی درخصوص برگزاری لیگ برتر رشته‌های رزمی امروز ۱۲ دی ماه در دفتر فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی با حضور مهندس یوسف بهتری رئیس، مهندس صمد نورعلی مشاور عالی رئیس فدراسیون، همایون خرم نایب رییس و علی صدیقی سرپرست دبیری فدراسیون برگزار شد.