یک مبارزه جذاب در دسته میان وزن یو اف سی به کارت یو اف سی ۲۶۸ اضافه شد. لوک راکهولد قهرمان اسبق میان وزن یو اف سی در مسابقات یو اف سی ۲۶۸ به مصاف شان استریکلند خواهد رفت. کامارو عثمان – کولبی کاوینگتون و جاستین گیچی – مایکل چندلر دیگر مبارزات دیدنی این رویداد هستند. یو اف سی ۲۶۸ پانزده آبان (Nov.6) در شهر نیویورک برگزار می شود.