به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ یوسف بهتری، همایون خرم، علی صدیقی، به ترتیب رئیس، نایب رئیس، سرپرست دبیری فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی، به همراه مدیر تیم های ملی، خزانه دار و چند تن از روسای هیئت های استانی امروز(شنبه ۱۱ دی ماه) از روند مرمت، نوسازی و تجهیز سالن اختصاصی فدراسیون در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان بازدید کردند.

سالن کبگانیان قرار است به عنوان پایگاه استعدادیابی و کمپ تیم‌های ملی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.