به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ، مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان از محل دفتر هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان بازدید کرد .

در این جلسه ضمن مطرح شدن مشکلات بوجود آمده برای مربیان رزمی در زمان شیوع کرونا و آسیب های وارده به جامعه ورزش بر راهکارهای برون رفت و حمایت از بخش آسیب دیده ورزش بویژه ورزشهای رزمی تاکید شد.

همچنین رضا منوچهری رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان گلستان با مدیر کل و معاون بنیاد شهید و امور ایثار گران استان گلستان در محل دفتر هیئت استان نشست صمیمانه ای را برگزار کرد.