علیرضا خسروی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی، به همراه عباسعلی اکبری بازرس وزارت ورزش و جوانان و رئیس انجمن سامبو، امروز ۱۳ مرداد ماه از فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی دیدار کردند.