به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و هیئت همراه امروز (شنبه ۱۸ دی ماه) از سالن اختصاصی فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی واقع در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان بازدید کرده و از روند مرمت، نوسازی و تجهیز این سالن مطلع شدند.

یوسف بهتری، همایون خرم، علی صدیقی، به ترتیب رئیس، نایب رئیس و سرپرست دبیری فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی به همراه کیوان عاشوریان مقدم خزانه‌دار فدراسیون در این بازدید، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را همراهی کردند.

سالن کبگانیان قرار است به عنوان پایگاه استعدادیابی و کمپ تیم‌های ملی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.