به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، احمد راستینه ، نماینده مردم استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس و هیئت همراه به دعوت یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ، امروز ۲۲ آذر ماه در محل فدراسیون انجمن های ورزشهای ورزشهای رزمی حاضر شدند و با یوسف بهتری و علی صدیقی رئیس و سرپرست دبیری فدراسیون دیدار و گفت و گو کردند.

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در این نشست ، گزارشی از فعالیت های فدراسیون و رشته های تحت پوشش ارائه داد، راستینه نیز ضمن بررسی ، از عملکرد فدراسیون ابراز رضایت کرد .