به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ خبر اعطای حکم انتصاب، یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی به صدیقه هاشمی سنگر در خبر ورزشی شبکه سه سیما جمهوری اسلامی ایران بازتاب داشت.

هاشمی سنگر ، به سمت سرپرست نایب رئیس بانوان فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی منصوب شده است.