به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ خبر دیدار یوسف بهتری و همایون خرم رئیس و نایب رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی با دکتر مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در اخبار ورزشی سیما جمهوری اسلامی ایران بازتاب داشت.

در این دیدار دکتر به پیشرفت کیفی فعالیت های رزمی کاران در مسابقات جهانی اشاره کرد.