فرح هنون گزارشگر ورزش‌ ام ام‌ ای در صحبتی‌ با دانا وایت از او پرسید که آیا شرطی که او با‌ ای جی مکی ۱۳ ساله بسته بود را به خاطر دارد؟ 

هنون خطاب به دانا وایت: اون گفت وقتی‌ که ۱۳ سالش بود یه صحبتی‌ با تو داشت و شرطی بستید که اگه اون قهرمان دنیا شد تو نهار دعوتش کنی‌. میدونیم که تو توی تعطیلات هستی‌ اما میخوایم بدونیم که آیا بازیش رو دیدی یا چیزی در موردش شنیدی و نظرت در مورد ‌ای جی مکی چیه؟

دانا وایت: ما روی چی‌ شرط بسته بودیم؟

هنون: گفت که وقتی‌ ۱۳ سالش بود تو بش گفته بودی که اگه قهرمان بشه نهار دعوتش میکنی‌، شاید یادت نیاد (خنده).

دانا وایت: قرار نهار دعوتش کنم؟ خیلی‌ باحال بود. اگه این صحبت رو کرده باشم که روی حرفم ایستادم و به ناهار دعوتش می‌کنم. مسابقش رو ندیدم، حتی مسابقه‌ی خودمون رو هم شنبه شب ندیدم متاسفانه اما دمش گرم و این داستان خیلی‌ باحالی‌ بود که تعریف کردی. 

دانا وایت در مصاحبه‌ی دیگری با تی اس ان و در مورد ‌ای جی مکی که مبارزان یو اف سی‌ را به چالش کشیده بود و احتمال مسابقه‌ای با آنها گفت: 

نمیدونم ببینیم. وقتی‌ قراردادش تموم شد اون میتونه با ما تماس بگیره. اونموقع ببینیم چی‌ پیش میاد.