ایزرائیل آدسانیا از عنوان قهرمانی میان وزن یو اف سی با موفقیت دفاع کرد و ماروین وتوری را از طریق رای متحد داوران شکست داد.