به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ اولین همایش ملی پژوهش های نوین در ورزشهای رزمی کشور با حضور اکرامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج،جهانبخش سرپرست اداره ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد،سیدمسلم حسینیان رئیس کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی کشور و سایر میهمانان حقوقی از ادارات میزبان در سالن دکتر ملک نسب دانشگاه آزاد یاسوج برگزار شد.

این همایش با پذیرش ۷۳مقاله علمی فاخر کشوری کار داوری خود را آغاز کرد و مقالات برتر پذیرفته شده در دو بخش پوستر و کنفرانس به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

این همایش از نمونه کارهای ارزشمندی است که با ابداع جدید و همکاری فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی کشور و دانشگاه آزاد صورت گرفته است. تمامی مقالات ارسالی به این همایش توسط کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون برای بهره بردای اقشار رزمی کشور شامل اساتید ،مربیان و داورن و … به عنوان منابع علمی تاثیر گذار ، استفاده خواهد شد.