به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ یوسف بهتری، رئیس فدراسیون، امروز چهارم دی ماه با اعطای حکمی، صمد نورعلی را به عنوان مشاور عالی رئیس فدراسیون منصوب کرد.

در متن حکم مشاور عالی رئیس فدراسیون آمده است:

جناب آقای صمد نورعلی

باتوجه به سوابق و تجارب ارزشمندتان به سمت مشاور عالی رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی منصوب می شوید ، امید است با استعانت از حضرت بقیه الله اعظم (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود با اهتمام و برنامه ریزی مناسب در پیشبرد کمی و کیفی امور محوله کما فی السابق موفق و منصور باشید.