انتصاب مسئول کمیته مربیان فدراسیون

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی،طی حکمی از سوی ریاست فدراسیون،

آقای باقر محمدی به عنوان مسئول کمیته مربیان فدراسیون در بخش آقایان منصوب شدند.

اضافه کردن نظر