به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ یوسف بهتری ، رئیس فدراسیون با اعطای حکمی، دکتر محمدتقی دباغیان را به عنوان “عضو شورای راهبردی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ” منصوب کرد.

در حکم دکتر دباغیان آمده است:

نظر به تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به عنوان عضو شورای راهبردی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی منصوب می شوید ، ضروری است با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله با سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه تمام امکانات به همراه برنامه ریزی اصولی و هدفمند نسبت به انجام وظایفی که به عهده گرفته اید، مجدانه کوشش نمایید .

امید است با استعانت از خداوند متعال و شرع مقدس و ذیل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و اطاعت کامل از مقام عظمای ولایت در انجام امور محوله ، موفق و موید باشید.