به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، با توجه به شرایط خاص موجود به منظور حفظ سلامت کلیه شرکت کنندگان در پیکارهای انتخابی ورودی به اردوهای تیم ملی بزرگسالان، و همچنین رعایت حداکثری کلیه پروتکل های ارائه شده از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی، برنامه زمانبندی و چگونگی حضور ورزشکاران جهت شرکت در این پیکارها اعلام شد. 

مسابقات بخش آقایان در شرایطی طی روزهای دوم و سوم شهریور برگزار می شود که بر اساس برنامه اعلامی در روز نخست این پیکارها (سه شنبه ۲شهریور ماه) مسابقات وزن منهای ۶۰ کیلوگرم از ساعت ۹ و وزن منهای ۶۷ کیلوگرم از ساعت ۱۴ آغاز می شود.

لازم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان این دو وزن می بایست روز دوشنبه اول شهریور ماه از ساعت ۱۵ در محل هتل فرهیختگان واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات حضور داشته باشند. 

مسابقات روز دوم، چهارشنبه ۳شهریور از ساعت ۹ صبح با برگزاری رقابتهای وزن منفی ۷۵ کیلوگرم آغاز می شود، رقابتهای وزن منفی ۸۴ کیلوگرم از ساعت ۱۲ و وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم از ساعت ۱۴ پیگیری می شود. 

پذیرش و وزن کشی این ۳ وزن از ساعت ۱۵ روز دوم شهریور در محل هتل فرهیختگان واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات انجام خواهد شد.

مسابقات بخش بانوان در روز های پنج شنبه و جمعه ۴و۵ شهریور ماه پیگیری می شود و در روز نخست پیکارهای دو وزن اول برگزار خواهد شد، بر همین اساس رقابتها روز اول از ساعت ۹ صبح در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم آغاز می شود  و در ادامه پیکارهای وزن منفی ۵۵ کیلوگرم از ساعت ۱۳ پیگیری خواهد شد. 

کلیه شرکت کنندگان این دو وزن می بایست روز چهارشنبه سوم شهریور ماه از ساعت ۱۵ در محل هتل فرهیختگان واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات جهت پذیرش و وزن کشی حضور داشته باشند. 

در روز پایانی مسابقات و در بخش بانوان، رقابتهای وزن منفی ۶۱ کیلوگرم از ساعت ۹، وزن منفی ۶۸ کیلوگرم از ساعت ۱۲ و وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم از ساعت ۱۵ پیگیری خواهد شد. 

پذیرش و وزن کشی این ۳ وزن از ساعت ۱۵ روز ۴ شهریور در محل هتل فرهیختگان واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات انجام خواهد شد.

گفتنی است کلیه شرکت کنندگان در انتخابی ورودی به اردوهای تیم ملی، نفرات برتر انتخابی استان ها و نفرات دعوت شده به انتخابی درون اردویی بر اساس شاخص های اعلامی قبلی، می بایست نسبت به انجام تست پی سی آر در مراکز معتبر اقدام نمایند و اصل جواب منفی تست که حداکثر ۷۲ ساعت از  زمان آن گذشته است را  در زمان پذیرش به همراه دیگر مدارک لازم ارائه نمایند. 

تنها در صورت ارائه جواب منفی تست پذیرش از متقاضیان صورت می پذیرد و سپس فدراسیون نیز پیش از پذیرش اقدام به انجام مجدد تست و قرنطینه بازیکنان می نماید. 

هزینه تست پی سی آر در محل پذیرش بر عهده فدراسیون است و هزینه اسکان و غذا بر عهده ورزشکاران است (هزینه اسکان برای یک شب به مبلغ هر نفر ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) است.)

مربیانی که اسامی آن ها در لیست معرفی از استان قرار دارند جواز حضور در سالن مسابقات را دارند و موظف هستند تست پی سی آر ۷۲ ساعت قبل را ارایه دهند و هزینه تست، اسکان و غذا نیز بر عهده خودشان می باشد.

خاطر نشان می سازد، پذیرش کلیه شرکت کنندگان (ورزشکار و مربی) روز قبل از زمان برگزاری الزامی است، در صورت عدم حضور در زمان پذیرش و حضور قرنطینه، امکان حضور در سالن مسابقات وجود نخواهد داشت.