متاسفانه با خبر شدیم استاد حمید رضا حجازی، در غم از دست دادن مادر خود سوگوار شدند؛ این مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم.

به همین مناسبت، یوسف بهتری، رئیس، همایون خرم نایب رئیس و علی صدیقی، سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی با انتشار پیامی، مصیبت وارده را به استاد حجازی تسلیت گفتند؛ در متن این پیام آمده است:

برادر ارجمند

جناب آقای سید حمید رضا حجازی

بدینوسیله درگذشت مادر گرامی جنابعالی را صمیمانه تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه رحمت الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم.