به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ یوسف بهتری، رئیس فدراسیون، حکم ریاست “امیرکاوه عجایبی” در کمیته “کیک بوکسینگ IKF ” را تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید کرد.

عجایبی، امروز با حضور در دفتر فدراسیون، حکم انتصاب خود را از علیرضا نصیری سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی دریافت کرد.

لازم به ذکر است ، کمیته کیک بوکسینگ IKF پیش از این گروه بوده و به کمیته ارتقا یافته است.