الکساندر گوستافسون فایتر سوئدی سازمان یو اف سی‌ در صحبتی‌ با‌ ای اس پی‌ ان در مورد نتیجه‌ی نبرد احتمالی‌ حمزت چیمائف و کامارو عثمان گفت: 

جدا فکر می‌کنم که عثمان رو ناک اوت میکنه. فکر می‌کنم اگه اون فقط یه ضربه به فک عثمان بزنه به احتمال قوی ناک اوت میشه. من کامارو عثمان رو دوست دارم اون قهرمان خیلی‌ بزرگیه و رکوردهای زیادی رو به اسم خودش کرده. تماشا کردن مسابقاتش لذت بخشه چون خیلی‌ تکنیکیه، عاشق جب و کشتیش هستم. اما من نمیتونم تصور کنم که تحمل ضربات حمزت رو داشته باشه. من فایترهای‌ ام ام‌ ای زیادی رو دیدم اما اون (خمزت) تکه بخاطر وقتی‌ که میذاره روی این کار و طرز تمرین کردن روزانش. هیچکس مثل اون تمرین نمیکنه، هیچکس. من دنیا رو دیدم و با فایترهای زیادی بودم و کمپ تمرینیشون رو دیدم، دیدم چطور خودشون رو برای مسابقه آماده میکنند و هیچ کدومشون مثل حمزت نبود. این بابا اصلا خسته نمیشه، اصلا درد رو احساس نمیکنه.