الجمین استرلینگ قهرمان بنتم ویت یو اف سی‌ پس از عمل جراحی گردن خود در مصاحبه‌ای با پادکست “فایتر در برابر رایتر” گفت: 

نمیتونستم از این تصمیمی که گرفتم خوشحالتر باشم (عمل). که بیدار شم، بخوابم، بایستم، راه برم و اون درد همیشگی‌ که پایین گردنم بود رو نداشته باشم، آدم زندگیش عوض میشه. کیفیت زندگی‌ خیلی‌ بالاتر میره. حقیقتش نمیدونم چرا این کار رو زودتر نکردم. 

استرلینگ در مورد بازگشت خود به میدان مبارزه گفت: 

فکر می‌کنم ژانویه، فوریه، یا دیر دیر مارچ برگردم. من سنم داره بالا میره و میخوام تا جوونم سرمایه‌ای بدست بیارم. خیلی‌ دوست دارم که سالی ۳ تا مسابقه بدم.