به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، یوسف جاویدان رئیس هیئت استان آذربایجان شرقی امروز ۱۶ تیر ماه با حضور در دفتر فدراسیون بعد از دیدار و گفتگو با یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ، حکم ریاست چهرساله خود را از وی دریافت کرد.

لازم به ذکر است، مجمع انتخاباتی هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان آذربایجان شرقی ۲۲ خرداد ماه برگزار شده بود و جاویدان با کسب اکثریت آرا، برای مدت چهار سال، مسئولیت ریاست هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان را بر عهده گرفت.