به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه معارفه اعضای سازمان سبک های آزاد فدراسیون امروز با حضور سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته و احمد شقاقی رئیس این سازمان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص برنامه ها و عملکرد این سازمان اعضا پیشنهادات خود را نیز ارائه دادند.

حسین نگینی عضو هیات رئیسه، سید داود محمدی عضو هیات رئیسه، فریدون فیروزی دبیر، حسن مجرد شهریور مدیر اجرایی و جمشید پارسیامهر مدیر برنامه ریزی، اعضای این سازمان هستند که احکام خود را دریافت کردند.